Nee, aanmelding is kosteloos voor de producent. Voor de handelaars zijn er wel kosten verbonden aan de aanmelding bij CertiQ.