Bij het aanmelden van uw installatie, wordt u gevraagd een handelaar te kiezen. De handelaar ontvangt uw GvO’s dan digitaal op zijn account en zal namens u de certificaten verhandelen en het geld naar u overmaken. U bepaalt zelf welke handelaar u kiest.

Bij veel kleine opwekkers is de leverancier die de stroom afneemt vaak ook de handelaar van de GvO’s. De opbrengsten verdwijnen dan meestal op de grote hoop, omdat men de omvangrijke administratie ervan niet wil oppakken. Maar de handelende partij hoeft dus niet uw energieleverancier te zijn. Kijk in uw contract wat de afspraken hierover zijn met uw energieleverancier.