CertiQ is de Nederlandse certificeringsautoriteit die verantwoordelijk is voor de uitgifte van GvO’s. De netbeheerder of het meetbedrijf meet de hoeveelheid stroom die door opwekker is geleverd aan het net en geeft dit door aan CertiQ. Deze maakt de GvO’s aan en boekt deze bij op de certificatenrekening van de handelaar die de producent heeft aangewezen.