Bij het aanmelden van uw installatie bij CertiQ kiest u een handelaar. Deze kan dan uw GvO’s verhandelen en afhankelijk van de gemaakte afspraken krijgt u daar wel of geen vergoeding voor. Voor veel energieleveranciers is de administratie van de GvO’s teveel rompslomp en gaan uw GvO’s gewoon op de grote hoop en leveren ze u persoonlijk dus niets op.  Als u niet aangemeld bent bij CertiQ gebeurt er niets met uw GvO’s en na een jaar vervallen ze dan automatisch.